Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 1/2023 Plzeňský kraj dopravní obslužnost

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 18.07.2023

Sejmuto: 31.07.2026

Zveřejnil (zodpovídá): obec