VV o vydání Aktualizace č. 3 Zásad úz. rozvoje Plzeňského kraje

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
a3zurpk-vv.pdf

Vyvěšeno: 14.09.2023

Sejmuto: 02.10.2023

Zveřejnil (zodpovídá): obec