Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 1/2020 Plzeňský kraj dopravní obslužnost

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 03.03.2020

Sejmuto: 17.03.2023

Zveřejnil (zodpovídá): obec